Erőforráspletyka

2022. 10. 29.

Az erősség-, erőforrás- vagy pozitív pletyka egy pár perces játék. Ilyen rövid idő alatt megerősíti az egyént abban, hogy többet csináljon mindabból, ami már működik, a csoportban pedig a kölcsönös megbecsülés és elismerés légkörét teremtheti meg. Lehetőséget ad arra, hogy (még többet) tanuljunk az alakuló, meglévő és/vagy működő képességeinkről és megoldásainkról.

A pletyka során egy kisebb (3-4 fős) csoport tagja hallgatja, amint a többiek a „háta mögött” beszélnek róla.

A játék az alábbi két egyszerű szabály betartásával játszható:

  • A csoport tagjai fizikailag a személy háta mögött beszélnek az illetőről, egyes szám harmadik személyben, mintha az ő maga ott sem volna (“Éva tud…”, “Éva ezt úgy csinálta, …”). A csoport tagjai egymással, egymáshoz beszélnek, nem ahhoz intézik a szavaikat, aki hallgat.
  • A pletyka azokról az erősségekről és képességekről szól, amiket a csoport tagjai felfedeztek, megfigyeltek, méltányolnak a soron lévő társuknál (“azt kedvelem benne…”, “feltűnő az a képessége, hogy…”, “nagyon hasznos volt, ahogy …”).

Azt figyeltük meg, hogy a pozitív pletyka játékban használt indirekt beszéd (valakiRŐL és nem valakiHEZ történő beszéd) megkönnyíti a megerősítő visszajelzések fogadását annak, akiről pletykálnak. Ha szükséges, újra és újra javasolhatjuk, hogy tartsuk magunkat, vagy térjünk vissza a közvetett beszédhez.

Akik csinálják, azok általában elég hamar megkedvelik és értékelik EZT a pletykát ahhoz, hogy hamar ‘elfelejtsék’ a hagyományos feedback “de még ezt és ezt kéne csinálnod” részét.

Az érintett füle hallatára róla ‘elejtett’ elismerés gyakran hasznosabb megerősítés, mint a viselkedésének direkt elismerése: vezetők, kollégák, szülők, felügyelők beszélhetnek így valakiről, aki fontos nekik…

Online is könnyedén játszható: a „kipletykált” személy digitálisan fordul háttal például úgy, hogy lekapcsolja kameráját és lenémítja a mikrofonját.

A játéknak számtalan variációja lehetséges :

  • Bemutat(koz)ó kör újonnan érkező csoporttagnak: A tagokat megkérjük, hogy mutassák be egymást új társuknak úgy, hogy egymás nélkülözhetetlen hozzájárulásáról pletykálnak, illetve azokról a dolgokról, amiket kedvelnek az illetőben. (Különösen hasznos variáció, ha egy csapaton belüli konfliktus miatt beszélgetünk.
  • Csoportos munka (tréning, workshop) eleji ismerkedő, bemelegítő kör. Akár teljesen idegenekkel is játszhatjuk (meg fogunk lepődni!).
  • A csapat egyik tagja elmesél egy történet, amire büszke / nem büszke / érdekes számára / amiben megcsillan egy éppen szóban forgó képesség vagy a vágyott jövő valamely eleme. A csapat többi tagja csak erre a történetre hagyatkozva pletykálja ki a történetmesélőt.

A szöveg Peter Szabo azonos című írásának átdolgozott változata. Hankovszky Kati megjegyzése:

Kifejezetten szeretem ezt a formátumot, mert segít a pillanatra figyelni és reagálni, az éppen elénk táruló valóságban észlelni az adott összefüggésben hasznos / hasznosítható mozzanatokat. Olyan aktivitás, melyet, ha kellő gondossággal illesztünk bele a csoporttal / csapattal történő interakcióba, tesz több lényeges dolgot is megélhetővé tesz. Vagyis… amit én lényegesnek tartok. Úgy mint, például:
  • dönthetünk arról, mire helyezzük a hangsúlyt
  • megéri a müködö dolgokat számba venni, mert abból gyorsabban keletkeznek hasznosítható új ötletek
Kevéssé szeretem a magyarul terjedőben lévő ‘pozitív’ pletyka elnevezést, mert ez úgy tesz, mintha világos lenne, hol van a nulla és merre mutat a pozitív. Ehelyett arra hívjuk a résztvevőket, hogy az adott helyzetben hasznosítható, működő tulajdonságot, stratégiát, viselkedést soroljanak fel.
Az erőforráspletyka sikere mindig összefügg a napi formámmal, hogy mennyire sikerül a felvezetése során elcsalogatnom a csoportot / csapatot oda, ahol – messze túl az erösség / gyengeség, pozitív / negatív dichotómián – találkozhatunk és megerősíthetjük egymást legjobb szándékainkban és lehetőségeinkben.

 

Kép: Delphine Ducaruge // Unsplash

Kapcsolódó cikkek

2022. 10. 19.

Közöttünk – nem kívül vagy belül: A megoldásközpontú rövidterápia radikális egyszerűsége

Közöttünk - nem kívül vagy belül: ebben a tanulmányban megkíséreljük felsorolni azokat a lényeges alapvetéseket, amelyekben a megoldásközpontú rövidterápia gyakorlatát másfajta terápiákétól különbözőnek látjuk.

Tovább

2022. 12. 12.

WoWW az iskolában – Insoo Kim Berg módszere

Jobb hangulat, több együttműködés, figyelem egymásra, jókedvűbb tanárok - saját maga legjobb verziójához egyre jobban és jobban hasonlító osztály: iskolai közösségfejlesztés megoldásfókusszal.

Tovább

Érdekel a megoldásfókuszú brief coaching - beszéljünk!

    Megoldásfókusz a postaládádba?