Megoldásfókuszú iskolák: a bántalmazáskezelésen túl

Szerző: Sue Young

„Az iskolák és a tanárok tudják, hogy minden figyelem – még a negatív is – megerősíti azt a viselkedést, amire irányul. Ez alapján ésszerű feltételezésnek tűnik, hogy a zaklatásra való figyelem erősítése valójában egy önkárosító stratégia.”

Tartalomjegyzék

Előszó a magyar kiadáshoz 7
Bevezetés 9
Megoldásfókuszú megközelítéssel az iskolai bántalmazás ellen 13
Barátságos és támogató iskolai légkör kialakítása 33
Az osztályteremben 59
Konkrét esetek kezelése 79
Megoldásfókuszú támogatócsoport 95
Megoldásfókuszú beszélgetésvezetés 123
Befejezés 165
Mellékletek 169
Megoldásfókuszú beszélgetésvezetés: mintakérdések 172
Felhasznált irodalom 177
A Szerzőről 181
A témához kapcsolódó magyar nyelvű kiadások 183

Az iskolák és a tanárok tudják, hogy minden figyelem – még a negatív is – megerősíti azt a viselkedést, amire irányul. Ez alapján ésszerű feltételezésnek tűnik, hogy a zaklatásra való figyelem erősítése valójában egy önkárosító stratégia. A figyelemfelkeltés inkább növeli, mintsem csökkenti a zaklatás esélyét, mert arra a viselkedésre irányítja a figyelmet, amit meg akarunk szüntetni. Ez a kockázat elfogadhatatlan, és elkerülhető, ha inkább arra koncentrálunk, amit helyette szeretnénk: a vágyott jövőre. Ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a zaklatás jelenségének – sokkal inkább azt, hogy a lehető leghatékonyabb módon beszélünk róla.

Részlet a könyvből

Előszó

Megoldásközpontú szakkönyvek kiadójaként Sue Young könyve már évek óta a látókörünkben volt. Az évek során, miközben magyarországi iskolákban – elsősorban általános iskolákban és néhány középiskolában is – megoldásfókuszú szemlélettel dolgozva egyre több tapasztalatot szereztünk, az is nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes ezt a könyvet a magyar közönség számára is elérhetővé tenni. Az elmúlt évek során egyre többször merült fel az igény a bennünket megbízó iskolák részéről bántalmazásos, iskolai szekálással kapcsolatos esetek kezelésére, a tantestület továbbképzésére, új utak és eszközök kidolgozására azért, hogy az ilyen esetekben a pedagógusok és más, gyermekekkel foglalkozó szakemberek a helyszínen a lehető leghatékonyabban tudjanak szakmaiságukra és emberségükre is építve eljárni.

Az iskolai bántalmazás megszüntetése, kezelése illetve legfőképpen megelőzése nemzetközi törekvés. Az elterjedt és alkalmazott prevenciós programok nagy része azonban még mindig ugyanazt a modellt követi, amit Olweus az 1980-as években meghatározott. Ezek lényegi eleme, hogy a gyerekekben minél többféle módon tudatosítsák a bántalmazás mibenlétét. Beszélnek bántalmazóról, áldozatról, szemlélődőkről és a tudatosítástól azt remélik, hogy adott esetben a gyerekek maguk közbeavatkoznak és megakadályozzák a bántalmazást.

E bántalmazásellenes programok hatékonysága azonban, a kutatások szerint, elmarad a várttól, az eredmények alapján úgy tűnik, a bántalmazás előfordulási gyakorisága nem csökkent a prevenciós programok hatására.

Sue Young könyvének tanulságai egybevágnak saját tapasztalatainkkal: amiről sokat beszélünk, annak megnő a jelentősége. Jobb eredményeket érünk el az iskolákban akkor, amikor a tanárok illetve diákok figyelmét a kívánt helyzetre irányítjuk és arról beszélünk, milyen iskolává, tantestületté, osztályközösséggé szeretnének válni ahelyett, hogy a problémák elemzésének szentelnénk időt.

Habár ez a könyv kifejezetten a bántalmazás összefüggéseit szem előtt tartva íródott, a megoldásfókuszú szemlélet alkalmazása bárhol fontos lehet, ahol a cél a pozitív változások elősegítése. A bántalmazáskezelés egy nagyszerű példa arra, hogy a megoldásfókuszú beszélgetések segítségével miként lehet egy intézmény több szintjén is változást előidézni.

Reméljük, hogy az oktatásban dolgozók felismerik a megoldásfókuszú eljárásban rejlő lehetőségeket az általános oktatási-nevelési jó gyakorlatok feltárásában illetve megalkotásában. Már most számtalan jól bevált gyakorlata van az egyes intézményeknek és az ott dolgozó pedagógusoknak arra, ahogyan a nehéz helyzeteket kezelik. Munkánk során sok elkötelezett pedagógussal és hatékonynak bizonyult eszközzel találkoztunk, sőt olyan intézményekkel is, ahol a bántalmazás kérdése nem vagy alig merült fel.

Amint Sue Young is írja: „Ahol nincs megoldandó probléma és ezért nincs szükség megoldásra sem, ott a megoldásfókuszú gyakorlatot célszerű inkább lehetőségfókuszúként meghatározni.”

Ezzel a könyvvel ehhez a „lehetőségfókusz”-hoz szeretnénk hozzájárulni, olyan jó példákat és eszközöket megosztani az olvasóval, amelyeket már másnap biztonsággal kipróbálhat, mint ahogyan azt mi is megtettük, nemcsak iskolai környezetben. Mert e könyv hatásköre messze túlmutat az iskolákon…

Köszönjük Sue Youngnak, hogy lehetővé tette könyvének magyar nyelvű publikálását és azt, hogy javaslataival, kérdéseivel, konzultációkkal segítette iskolai munkánkat.

Továbbá köszönjük Harry és Jocelyne Korman nagylelkű hozzájárulását a magyar kiadás megjelenéséhez.

Göntér Mónika és Hankovszky Katalin

Érdekel a megoldásfókuszú brief coaching - beszéljünk!

    Megoldásfókusz a postaládádba?