Mi használ a coachingban?

By Szabó Orsi 2021.05.18.

Mely tényezők határozzák meg a coaching sikerét? A coaching egyelőre egy olyan fiatal szakterület, amelynek empirikus kutatása gyerekcipőben jár. Tudunk azonban a terápiák területén született metatanulmányokra (áttekintő tanulmányok, amelyek az elérhető empirikus tanulmányokat összefoglalják) támaszkodni.
E tanulmányokból világosan kitűnik, hogy egyetlen eljárási modell sem múlja felül a többit. Ezen felül négy, modelleken túlmutat sikertényező kristályosodik ki (Lambert, 1992, id. Hubble et al., 2001):
1. Az ügyfél erőforrásai és környezetének hatása (A terápiás eredmények 40%-áért felelős.)
A tanácsadás eredményességét nagymértékben az ügyfél, a képességei és kompetenciái, illetve a külső események, nem pedig a tanácsadó határozza meg.
2. A coach és az ügyfél közötti kapcsolat (30%)
A tanácsadó és a kliens közötti kapcsolat döntő jelentőségű. Ha sikerül egy bizalomteljes, elismerő és őszinte kapcsolatot kialakítani, akkor ez központi szerepet játszhat az ügyfél előrelépésében.
3. Elvárások és placebo hatás (15%)
Amikor az ügyfél szakemberhez fordul, azzal az elvárással érkezik, hogy hasznos lépést tesz. A hasznosságra vonatkozó elvárás már önmagában előremozdítóan hat.
4. Technika és modell (15%)
A tanácsadó tapasztalata és intervencióinak jellege is szerepet játszanak a sikerességében – még ha csak csekély mértékben is.

Mit tanulhatunk coachingtevékenységünkre nézve a fenti tanulmányból?

  • Ha az ügyfél erőforrásai vannak a legnagyobb mértékben hatással a coaching sikerére, akkor érdemes lehet a coachingülést teljességgel az ügyfél erőforrásaira fókuszálni.
  • A coaching tartóssága növekszik, ha az ügyfél saját erőforrásainak tudatában van, és azokhoz a mindennapok során is hozzá tud férni.
  • A coach megerősítő, igenlő és bizakodó magatartása támogatja az ügyfelet abban, hogy később önmagán segítsen.
  • A coachnak megéri befektetnie egy bizalomteljes, elismerésben gazdag munkakapcsolatba. Hogy mit és milyen mértékben bíz a coach az ügyfelére, vagy mit gondol a coach az egyéni hozzájárulásáról, az mind nagymértékben befolyásolja a coachingfolyamat hosszát és eredményeinek tartósságát.
  • A fent idézett tanulmány talán nyugtató hatással is van a coachra, mert rámutat arra, hogy lézetnek olyan sikertényezők, amelyekre egyáltalán nincs hatása.

A szöveg Daniel Meier: A coach hajónaplója című könyvéből (65-66. oldal) származik